Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podjęła uchwałę Nr 50/XXIV z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania NOT FSNT Rada w Tarnobrzegu. Rozwiązanie nastąpiło z powodu trwałej utraty zdolności samofinansowania.

Jednocześnie Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podjął uchwałę Nr 139/XXIV z dnia 25 sierpnia 2015 r., w sprawie wyznaczenia likwidatora NOT FSNT Rady w Tarnobrzegu w osobie Antoniego Sokołowskiego.

Wszelkie roszczenia należy kierować na adres likwidatora tj.:

LIKWIDATOR
Rady FSNT-NOT w Tarnobrzegu
ul. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12
37-450 Stalowa Wola